Perlehviskeren leseutdrag by Cathrine Wilhelmsen

Perlehviskeren leseutdrag

Da alle hadde satt seg, sto en stol fortsatt tom. «Kommer det flere?» lurte Julius på. «Hvem skal sitte på den stolen?»
«Å, den! Det er stolen til Den Som Alltid Mangler. Men Den er aldri her, så vi kan bare begynne festen.»
Perlehviskeren leseutdrag.pdf
1.82 MB
Perlehviskeren copy.jpg
120 KB